Nova usluga za klijente Ekostar Pak-a

U cilju pružanja što bolje i sveobuhvatnije usluge svojim klijentima, Vaš ekološki partner – Ekostar Pak, uspostavio saradnju sa renomiranom turističkom agencijom Kompas iz Beograda Agencija Kompas je vodeća u organizaciji studijskih poseta sajamskim i drugim...