NAŠ TIM

Verujemo u ono što radimo! Svaki član našeg tima je predan svojoj ulozi, sa uverenjem da naše delovanje ima stvaran i pozitivan uticaj na zajednicu i okolinu.

Kontinuirano pratimo i analiziramo trendove u industriji kako bismo unapredili naš pristup i prilagodili se evoluirajućim potrebama u upravljanju ambalažnim otpadom.

Upoznajte naš tim posvećenih profesionlaca i stručnjaka, vaših ekoloških partnera!

Bojana Perić

Bojana Perić

Direktor društva

Biljana Rašeta

Biljana Rašeta

Savetnik direktora za finansije

Sanja Stepanović

Sanja Stepanović

Direktor finansija

Marija Naumović

Marija Naumović

Direktor prodaje

Milica Mitrović

Milica Mitrović

Direktor nabavke

Marija Jović

Marija Jović

Menadžer prodaje

Ljiljana Paunović

Ljiljana Paunović

Menadžer komercijalnih poslova

Viktorija Degen

Viktorija Degen

Menadžer finansijske operative

Jovana Ćirović

Jovana Ćirović

Specijalista za komunikacije i marketing

Marija Radević

Marija Radević

Administrator nabavke

Tamara Marinković

Tamara Marinković

Junior menadžer prodaje

Vukašin Bekrić

Vukašin Bekrić

Specijalista za upravljanje otpadom