IZVEŠTAJ O RADU

 

Prema Izveštaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2021.godinu, Ekostar pak je jedan od vodećih operatera po količini recikliranog ambalažnog otpada. Za 2021. godinu uspeli smo da ispunimo nacionalni cilj za ponovno iskorišćenje 62,8% i recikliramo 79.973 tone ambalažnog otpada!
Sve veći broj partnera iz privrede i Javno- komunalnih preduzeća širom Srbije, kao i kontinuiran rast količina sakupljenog i ponovo iskorišćenog ambalažnog otpada, dokaz su uspešne strategije koju sprovodimo. Nastavljamo sa unapređenjem svoje usluge i povećavamo ulaganja u sakupljanje svih vrsta materijala, kroz podršku i dalji razvoj sakupljačke mreže