Izveštaj o radu

 

Prema Izveštaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2022. godinu, Ekostar pak je jedan od vodećih operatera po količinama ambalažnog otpada poslatog na ponovno iskorišćenje i reciklažu, ukupno 81.094,7 tona.

Za 2022. godinu uspeli smo da ispunimo nacionalni cilj od 64.2 % za ponovno iskorišćenje i 64% za reciklažu ambalažnog otpada.

Lideri smo po broju klijenata, poverenje nam je ukazalo preko 800 kompanija, od kojih su polovina naši partneri od samog osnivanja. Sarađujemo sa 26 javno komunalnih preduzeća kojima pružamo operativnu i finansijsku podršku kako bismo uspostavili ili dodatno razvili proces sakupljanja ambalažnog otpada. Uz sve navedeno, kontinuiran rast količina sakupljenog i ponovo iskorišćenog ambalažnog otpada iz godine u godinu, dokaz su uspešne strategije koju sprovodimo.