IZVEŠTAJ O RADU

 

Kao i prethodnih godina, Ekostar Pak je uspešno završio poslovnu 2018. godinu i svojim klijentima obezbedio ispunjenje propisanih ciljeva za ponovno iskorišćenje i reciklažu. Ulaganjima u transportna sredstva i opremu naših dobavljača – privatnih sakupljačkih firmi i komunalnih preduzeća omogućili smo dalji razvoj sistema upravljanja ambalažnim otpadom, a učešćem u pokrivanju dela troška sakupljanja rast sakupljanja i u materijalima koji imaju negativnu vrednost na tržištu (staklo).

Povećanjem naknada ka sakupljačima, realizovanih tokom 2018. godine,  stabilizovali smo tržište sakupljanja i obezbedili kontinuitet u reciklaži otpadnog kartona i plastike, uprkos značajnog pada cene ovih proizvoda i problema u daljem plasmanu nastalog kao posledice zatvaranja tržišta Kine za uvoz otpada sa evropskog kontinenta.