ISPUNJAVAMO VAŠU ZAKONSKU OBAVEZU

Preuzimamo odgovornost za ambalažu stavljenu na tržište Republike Srbije od strane proizvođača i uvoznika i obezbeđujemo ispunjavanje zakonom propisanih ciljeva za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada.

 

KOME EKOSTAR PAK PRUŽA SVOJE USLUGE?

Ekostar Pak pruža svoje usluge svim zakonskim obveznicima, a to su proizvođači, uvoznici, pakeri/punioci i isporučioci robe široke potrošnje upakovane u ambalažu, koja se proizvodi ili uvozi, a plasira na teritoriji Republike Srbije.

 

PREDNOSTI ČLANSTVA

Sklapajući ugovor sa Ekostar Pak-om, pravna lica sve svoje zakonske obaveze, koje se odnose na zbrinjavanje ambalažnog otpada, prenose na Operatera sistema (Ekostar Pak), koji na sebe preuzima odgovorno upravljanje ambalažnim otpadom i ispunjenje Nacionalnih ciljeva i obaveza za svoje klijente. Ekostar Pak će kroz jedinstveni sistem upravljanja ambalažnim otpadom omogućiti članicama da ispunjavaju svoje obaveze i o tome izveštavati nadležno Ministarstvo.

 

KOLEKTIVNI ŽIG – EKOSTAR

Ovaj znak označava da je za ambalažu na kojoj se nalazi, plaćena naknada Operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom za njeno zbrinjavanje nakon upotrebe, odnosno da se korisnik znaka nalazi u sistemu sakupljanja i upravljanja ambalažnim otpadom.

Pravo na korišćenje znaka  EKOSTAR imaju svi klijenti Ekostar Pak-a (Nosioca žiga), koji sa nama  imaju zaključen  ugovor o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i to u trajanju od najmanje  6 (šest)  meseci, a koji su ispunili  svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom po osnovu pomenutog Zakona.

Klijenti Ekostar Pak-a mogu da koriste znak-Kolektivni žig – EKOSTAR, potpuno besplatno, odnosno  bez plaćanja naknade Operateru sistema.

Ukoliko ste zainteresovani da štampanjem znaka EKOSTAR na svojoj ambalaži, istaknete svoju društvenu odgovornost, odgovornost prema životnoj sredini  i date jasnu poruku javnosti da ste u sistemu reciklaže, odnosno, upravljanja ambalažnim otpadom, pozivamo vas da nam se pridružite i zaključite Ugovor.

 

KAKO SE POSTAJE ČLAN?

Popunjavanjem kontakt formulara o članstvu.
Po prijemu formulara Ekostar Pak će Vam proslediti Ugovor o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

 

NAKNADE

2021

2022

KONTAKT FORMULAR O ČLANSTVU

2 + 15 =