O nama

Ekostar Pak je privredno društvo koje posluje u skladu sa načelom održivog razvoja, a sa osnovnim ciljem smanjenja količine ambalažnog otpada u životnoj sredini, očuvanja prirodnih resursa i uspostavljanje optimalnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.

Od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Ekostar Pak je ovlašćen da kao Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, u ime privrednih subjekata, organizuje prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada. Kao neprofitna organizacija, u obavezi je da prikupljena sredstva ulaže u razvoj sistema upravljanja ambalažnim otpadom na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ekostar Pak deluje po principu efikasnosti, ekonomičnosti i ekološke održivosti, sklapajući ugovore sa svojim klijentima/kompanijama, kojima na taj način obezbeđuje ispunjenje Nacionalnih ciljeva, a zajednici čistiju i zdraviju životnu sredinu.

Ekostar Pak je otvoreno društvo, čiji su osnivači Fabrika Kartona Umka, Fabrika Hartije Beograd, Avala Ada, Brzan plast, Jaffa i Beohemija.

Nacionalni ciljevi:

Po usvajanju Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu država Srbija je postavila nacionalne ciljeve i donela Plan smanjenja ambalažnog otpada za drugi petogodišnji period od 2015. do 2019. godine Nacionalni ciljevi se odnose na ponovno iskorišćenje i reciklažu 5 vrsta ambalažnog otpada: papir/karton, plastika, staklo, metal i drvo.

Opšti ciljevi   2015 2016 2017 2018 2019
Ponovno iskorišćenje [%] 38.0 44.0 50.0 55.0 60
Reciklaža [%] 31.0 36.0 42.00 48.0 55
             
Specifični ciljevi za reciklažu [%] 2015 2016 2017 2018 2019
Papir / karton [%] 38.0 42.0 47.0 53.0 60.0
Plastika [%] 19.0 17.0 19.0 21.0 22.5
Staklo [%] 14.0 25.0 31.0 37.0 53.0
Metal [%] 23.0 29.0 34.0 39.0 44.0
Drvo [%] 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Naš cilj:

Uspešno upravljanje efikasno održivim sistemom za prikupljanje, reciklažu i preradu ambalažnog otpada koji generišu domaćinstva, komercijalni objekti i industrija.

Pružanje svim klijentima ekonomski prihvatljivo i dugoročno rešenje za postizanje ponovne upotrebe i reciklaže ambalažnog otpada u skladu sa postavljenim nacionalnim ciljevima.

Smanjenje količine plasiranog ukupnog otpada u cilju zaštite životne sredine.

Misija i uloga:

Misija privrednog društva je da uspostavi i razvije sistem upravljanja ambalažnim otpadom na teritoriji Republike Srbije.