Ispunjavamo
vašu zakonsku obavezu

Preuzimamo odgovornost za ambalažu stavljenu na tržište Republike Srbije od strane proizvođača i uvoznika ...

Pročitajte više

Rešavamo vaše
probleme sa otpadom

Pružamo konsultantske usluge u cilju obezbeđivanja najboljih rešenja za zbrinjavanje otpada, izveštaja i analiza ...

Pročitajte više

Promovišemo odgovorno poslovanje

Organizujemo kampanje za podizanje ekološke svesti građana i promovišemo princip produžene odgovornosti ...

Pročitajte više

Pošaljite
izveštaj
o ambalaži

Želeći da omogućimo bolji način saradnje, razvili smo aplikaciju preko koje možete da šaljete izveštaje.

Pročitajte više
                               

Zainteresovani ste za naše usluge?

 Poslednje vesti

Naša saradnja sa Javno komunalnim preduzećima

Naša saradnja sa Javno komunalnim preduzećima

Jedinice lokalne samouprave i njihova Javna komunalna preduzeća zadužena za sakupljanje komunalnog ambalažnog otpada imaju veliku ulogu u efikasnom upravljanju otpadom i povećanju stope reciklaže. Zato kontinuirano unapređujemo komunalnu infrastrukturu širom Srbije...

Gornji Milanovac dobio 100 reciklažnih kontejera

Gornji Milanovac dobio 100 reciklažnih kontejera

Sa javno komunalnim preduzećem Gornji Milanovac sarađujemo od 2019. godine. Kako bismo unapredili sakupljanje ambalažnog otpada u ovom gradu, obezbedili smo im 100 kontejnera za papir, PET ambalažu, kao i za staklo, sa čijim sakupljanjem počinju od ove godine. "Naša...

Projekat odvajanja kućnog otpada u Novom Pazaru

Projekat odvajanja kućnog otpada u Novom Pazaru

Kada se otpad odvaja na "izvoru", tj. u samim domaćinstvima, lakše je razvrstati materijale na reciklaži. To pomaže da se smanje troškovi i energija potrebni za preradu materijala. Ove godine krenuli smo sa pilot projektom primarne separacije otpada u individualnim...

Video