U cilju pružanja što bolje i sveobuhvatnije usluge svojim klijentima, Vaš ekološki partner – Ekostar Pak, uspostavio saradnju sa renomiranom turističkom agencijom Kompas iz Beograda

Agencija Kompas je vodeća u organizaciji studijskih poseta sajamskim i drugim relevantnim manifestacijama u zemlji i regionu. U skladu sa tim, Agencija Kompas će u narednom periodu Ekostar Pak-u dostavljati aranžmane koji obuhvataju posete relevantnim sajmovima, kongresima i manifestacijama iz oblasti zaštite životne sredine, reciklaže, upravljanja otpadom, kao i mnogih drugih oblasti. Navedene ponude Agencija Kompas će dostavljaju nedeljno, a Ekostar Pak će ih svojim klijentima prosleđivati u vidu nedeljnih biltena. Na zvanične cene iz ponude, klijenti Ekostar Pak-a imaće odobren popust od 5%. Navedena pogodnost se odnosi ne samo na poslovne aranžmane već i na privatne aranžmane zaposlenih u kompanijama koje sarađuju sa Ekostar Pak-om tokom cele godine.

Da bi se ostvario navedeni popust, dovoljno je da se pokaže Ugovor sa Ekostar Pak-om.

Na našoj web adresi je postavljen baner Agencije Kompas, na čijem sajtu se možete detaljnije informisati o svim ponudama www.kompas.rs
Sve slike možete pogledati u GALERIJI