Karton – snagator među papirima

Karton – snagator među papirima

Zamislite papirnu družinu. Kao i u svakom društvu dobro su poznate karakteristike članova. Beli A4 papir bi važio za najpametnijeg, kolaž papir bi bio najlepši, novinska hartija bi bila najinformisanija, a karton bi bio proglašen za najjačeg. Važna napomena kada je...