Gornji Milanovac dobio 100 reciklažnih kontejera

Gornji Milanovac dobio 100 reciklažnih kontejera

Sa javno komunalnim preduzećem Gornji Milanovac sarađujemo od 2019. godine. Kako bismo unapredili sakupljanje ambalažnog otpada u ovom gradu, obezbedili smo im 100 kontejnera za papir, PET ambalažu, kao i za staklo, sa čijim sakupljanjem počinju od ove godine....
Projekat odvajanja kućnog otpada u Novom Pazaru

Projekat odvajanja kućnog otpada u Novom Pazaru

Kada se otpad odvaja na “izvoru”, tj. u samim domaćinstvima, lakše je razvrstati materijale na reciklaži. To pomaže da se smanje troškovi i energija potrebni za preradu materijala. Ove godine krenuli smo sa pilot projektom primarne separacije otpada u...