Sa javno komunalnim preduzećem Gornji Milanovac sarađujemo od 2019. godine. Kako bismo unapredili sakupljanje ambalažnog otpada u ovom gradu, obezbedili smo im 100 kontejnera za papir, PET ambalažu, kao i za staklo, sa čijim sakupljanjem počinju od ove godine.

“Naša primarna uloga je da budemo podrška Javnim komunalnim preduzećima u pogledu uspostavljanja i unapređenja primarne selekcije. Ono što je današnji cilj viđanja sa kolegama iz Javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac jeste ustupanje sto kontejnera za poboljšanje unapređenja sistema sakupljanja ambalažnog otpada od strane građana u Gornjem Milanovcu – rekla je Bojana Perić, direktorka operatera sistema Ekostar pak.

Zajedno radimo na stvaranju održivog sistema primarne selekcije ambalažnog otpada i verujemo da će građani Gornjeg Milanovca prepoznati važnost ovih akcija za našu budućnost.