Naša saradnja sa Javno komunalnim preduzećima

Naša saradnja sa Javno komunalnim preduzećima

Jedinice lokalne samouprave i njihova Javna komunalna preduzeća zadužena za sakupljanje komunalnog ambalažnog otpada imaju veliku ulogu u efikasnom upravljanju otpadom i povećanju stope reciklaže. Zato kontinuirano unapređujemo komunalnu infrastrukturu širom Srbije...