Jedinice lokalne samouprave i njihova Javna komunalna preduzeća zadužena za sakupljanje komunalnog ambalažnog otpada imaju veliku ulogu u efikasnom upravljanju otpadom i povećanju stope reciklaže. Zato kontinuirano unapređujemo komunalnu infrastrukturu širom Srbije tako što im ustupamo opremu za sakupljanje, vozila i pružamo tehničku podršku.

Uspešno sarađujemo sa 27 komunalnih preduzeća kojima pomažemo da svojim aktivnostima olakšaju građanima reciklažu. Samo u 2023. godini smo obezbedili brojnu opremu za gradove – 300 kontejnera, 2300 kanti, vozila i prese. 

Naša ambicija je široka geografska pokrivenost i trudimo se da uključimo opštine iz svih krajeva, bez obzira na veličinu i količinu otpada koji sakupe.

Više o saradnjama koje smo imali u prethodnom periodu, ulaganjima u opremu za sakupljanje i obradu otpada i zajedničkim rezultatima sumirali smo u videu.