Oprema za separaciju otpada za Novi Bečej

Oprema za separaciju otpada za Novi Bečej

Kompanija Ekostar Pak nastavlja dugogodišnju saradnju sa kompanijom Brantner otpadna privreda d.o.o iz Novog Bečeja. U pitanju je prva privatna kompanija koja je još 2007. godine preuzela upravljanje komunalnim otpadom na nekoj od opština u Srbiji. Iste godine je...
Sortiraj, ubaci, recikliraj u Majdanpeku

Sortiraj, ubaci, recikliraj u Majdanpeku

Kompanija Ekostar pak aktivno podržava jedinice lokalne samouprave u odgovornom upravljanju otpadom. U cilju širenja mreže JKP sa kojima sarađuje, dogovoreno je novo partnerstvo, sa Javnim preduzećem Vodovod iz Majdanpeka koje je nadležno za ovu delatnost u gradu. S...
Održana Eko radionica u Staroj Pazovi

Održana Eko radionica u Staroj Pazovi

U okviru saradnje sa JKP Čistoća Stara Pazova, građanima širom staropazovačke opštine obezbedili smo 90 kontejnera za tri vrste otpada – PET ambalažu, papir i ambalažno staklo koji su postavljeni i u školama. Kako bismo deci približili pojam reciklaže i...