Naša saradnja sa Javno komunalnim preduzećima

Naša saradnja sa Javno komunalnim preduzećima

Jedinice lokalne samouprave i njihova Javna komunalna preduzeća zadužena za sakupljanje komunalnog ambalažnog otpada imaju veliku ulogu u efikasnom upravljanju otpadom i povećanju stope reciklaže. Zato kontinuirano unapređujemo komunalnu infrastrukturu širom Srbije...
Gornji Milanovac dobio 100 reciklažnih kontejera

Gornji Milanovac dobio 100 reciklažnih kontejera

Sa javno komunalnim preduzećem Gornji Milanovac sarađujemo od 2019. godine. Kako bismo unapredili sakupljanje ambalažnog otpada u ovom gradu, obezbedili smo im 100 kontejnera za papir, PET ambalažu, kao i za staklo, sa čijim sakupljanjem počinju od ove godine....
Projekat odvajanja kućnog otpada u Novom Pazaru

Projekat odvajanja kućnog otpada u Novom Pazaru

Kada se otpad odvaja na “izvoru”, tj. u samim domaćinstvima, lakše je razvrstati materijale na reciklaži. To pomaže da se smanje troškovi i energija potrebni za preradu materijala. Ove godine krenuli smo sa pilot projektom primarne separacije otpada u...