Kada se otpad odvaja na “izvoru”, tj. u samim domaćinstvima, lakše je razvrstati materijale na reciklaži. To pomaže da se smanje troškovi i energija potrebni za preradu materijala.

Ove godine krenuli smo sa pilot projektom primarne separacije otpada u individualnim domaćinstvima kako bismo građanima olakšali reciklažu. Cilj projekta je da procenimo uspešnost ovakvog sistema odvajanja otpada, na mestu nastanka, u domovima građana. 

Posle Trstenika, projekat realizujemo i u Novom Pazaru, gde smo zajedno sa JKP Gradska čistoća obezbedili  3000 kanti za PET/ALU i kartonsku ambalažu, od čega je polovinu ustupio Ekostar pak, koje će se u narednim danima podeliti po domaćinstvima. Svi koji budu uključeni u reciklažu na ovaj način, dobiće i specijalni popust od 10 odsto na usluge odnošenja otpada.

Sa javno komunalnim preduzećem Gradska čistoća iz Novog Pazara sarađujemo duži niz godina i do sada smo im obezbedili 70 kontejnera, viljuškar za reciklažni centar i kamion za prikupljanje reciklažnog otpada sa ciljem da se unapredi primarna separacija ambalažnog otpada u ovom gradu.