Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, Ekostar Pak i Fabrika kartona Umka su u Osnovnoj školi „Dositej Obradović” sa Umke održali edukaciju o reciklaži, sa posebnim akcentom na reciklažu papira.

Marina i Aleksandra iz Službe kontrole kvaliteta Fabrike su sa decom razgovarale o procesu obrade starog papira i njegovog vraćanja u upotrebu. Edukacija je nastavljena na kreativan i edukativan način, uz LEGO radionice, koje Ekostar Pak ove godine realizuje u okviru projekta Eko škole.

Edukacija i aktivno uključivanje dece u ekološke aktivnosti su ključni koraci ka stvaranju generacija koje će biti posvećene održivom razvoju i zaštiti životne sredine.

Radionica je realizovana i u saradnji sa Dečijim Inovacionim Centrom.