Kompanija Ekostar Pak nastavlja dugogodišnju saradnju sa kompanijom Brantner otpadna privreda d.o.o iz Novog Bečeja.

U pitanju je prva privatna kompanija koja je još 2007. godine preuzela upravljanje komunalnim otpadom na nekoj od opština u Srbiji. Iste godine je započeta i primarna selekcija otpada od strane građana.

Kako bi se unapredilo sakupljanje ambalažnog otpada u gradu, Ekostar Pak je obezbedio opremu za primarnu separaciju u vidu 145 kontejnera i 58 kanti za staklo, papir, metal/PET.

„Brantner i Ekostar Pak dele isti cilj, da iz godine u godinu uvećavamo količine prikupljenog ambalažnog otpada, zato i nije slučajno da naša saradnja traje punih 12 godina. Tu smo da, kroz ovu investiciju u opremu za odvajanje papira, PET/limenki i ambalažnog stakla, pružimo podršku kako bi se povećale količine sakupljenog ambalažnog otpada, a time i smanjilo odlaganje otpada u životnoj sredini,“ izjavila je Bojana Perić, direktorka društva Ekostar Pak.

Oprema će biti postavljena u 29 škola, gde će se sa najmlađima uskoro raditi na edukaciji na temu primarne separacije i reciklaže, kao i u centrima naseljenih mesta u kojima kompanija Brantner vrši usugu sakupljanja komunalnog otpada, a to su Kovačica, Opovo, Novi Bečej i Kanjiža.

Radi podsećanja, samo u 2023. godini, kompanija Brantner doprinela je reciklaži 160 tona ambalažnog otpada i to papira, PET-a i stakla.