Kompanija Ekostar pak aktivno podržava jedinice lokalne samouprave u odgovornom upravljanju otpadom. U cilju širenja mreže JKP sa kojima sarađuje, dogovoreno je novo partnerstvo, sa Javnim preduzećem Vodovod iz Majdanpeka koje je nadležno za ovu delatnost u gradu.

S obzirom na to da je opština izrazila želju da razvije sistem razdvajanja ambalažnog otpada, nakon zajedničke analize, kompanija Ekostar Pak im je obezbedila 90 kontejnera za sakupljanje stakla, PET-a i papira, kao i 30 kanti za staklenu ambalažu koje su namenjene ugostiteljskim objektima.

„Ovo je podrška za lokalnu samoupravu i pre svega za javno preduzeće, jer će doprineti odgovornijem i održivijem upravljanju komunalnim otpadom. Uspostavljanjem ove saradnje, stanovnici Majdanpeka i okoline, dobiće priliku da naprave prvi korak u reciklaži. Ekostar Pak kontejneri za ambalažni otpad biće postavljeni širom opštine kako bi se građanima olakšalo odlaganje i sortiranje otpada, a uskoro će biti obavešteni i o lokacijama kontejnera putem lifleta.“ izjavila je Bojana Perić, direktorka društva Ekostar Pak.