Kako bi dodatno doprinela očuvanju prirodne sredine, kompanija Ekostar Pak je ove godine podržala inicijativu „Očistimo reke“ koja okuplja pojedince i organizacije koje dele istu viziju, a to su čiste reke i priroda.

Kao Ekološki partner udruženja Discover Serbia, i njihove inicijative „Očistimo reke” koja se odvija u cilju očuvanja staništa i biodiverziteta, kao i rešavanja ekoloških problema reka i jezera Srbije, zajednički plan je da se što veća količina otpada ukloni iz reka po celoj Srbiji.

“Znamo da je otpad u rekama štetan za životinje, biljke i ljude. Pored narušavanja ekosistema, blokirani tokovi vode, zbog otpada, mogu uzrokovati poplave. Zato smo izrazili želju da pomognemo ovom udruženju da formira ekološku flotu. Pored ovoga, naša uloga kao ekološkog partnera je da edukujemo volontere o važnosti ovog projeketa, ali i obezbedimo opremu, kese i rukavice, za akcije koje se sprovode.” poručuju iz kompanije Ekostar Pak.

Pomoću ekološke flote koja se sastoji od specijalno izrađenih čamaca, volonteri koje okuplja Discover Serbia čiste obale, teže dostupna mesta, uređuju infrastrukturu i uklanjaju otpad sa priobalja čime doprinose zaštiti svih biljnih i životinjskih vrsta koje našu prirodu čine tako posebnom.

Tokom aprila i maja, ova eko flota je bila deo akcija čišćenja SPR „Obedska bara“, „Koviljski rit“, Labudovo okno u Deliblatskoj peščari sa kojih je uklonjeno više stotina kesa otpada.