Kada se pogleda na razvoj čovečanstva reklo bi se da je napredak vidan od vremena kada je čovek bio sakupljač, ova reč je sinonim za očuvanje, štednju, a ne rasipanje resursa. Reciklaža se ne bi mogla zamisliti bez sakupljanja otpada. Od otpada koji se prikuplja za reciklažu u Srbiji sistem prikupljanja papira se izdvaja među najefikasnije.

Sekundarne sirovine su one sirovine koje su već korišćene i koje mogu da se recikliraju radi ponovne upotrebe. Među najpoznatijim sekundarnim sirovinama su staklo, gvožđe, PET, papir. Činjenica da papir ima široku i svakodnevnu primene uzrokovala i razvijanje sistema koji bi se bavio reciklažom ove sekundarne sirovine.

Da bi reciklaža papira bila uspešna papir mora biti čist i mora da se odvoji od kontaminanata poput hrane, plastike, metala. Kontaminirani papir, koji ne može da se reciklira, se najčešće spaljuje ili deponuje. Da bi papir na vreme i pogodnog kvaliteta stigao do momenta reciklaže i ponovnog dobijanja papira kao proizvoda iziskuje efikasan proces prikupljanja sirovine.

Sistem recikliranja papira se sastoji od sledećih koraka: sakupljanje, skladištenje, sortiranje, pravljenje pulpe, šišćenje i prosejavanje, uklanjanje mastila i boja, izbeljivanje i na kraju proizvodnja papira. Reciklažom papira se uštedi 75% energije i smanjuje se emisija sumpor dioksida, koji se oslobađa prilikom proizvodnje pulpe od drveta.

Takođe, kada sledeći put krenete da bacite papir nemojte odmah posegnuti za kantu za komunalni otpad! Papir može biti recikliran u vidu različitih proizvoda od papira. Iskorišćeni papir možete da upotrebite za oblaganje i čuvanje različitih proizvoda, a može biti i kompostiran. Posebno kreativan način za upotrebu papira jeste origami – tradicionalna japanska veština kreiranja umetničkih predmeta.

Ako ne možete naći način da papir ponovo upotrebite, obavezno ga odložite u kantu za reciklažu. Moguće je reciklirati sve vrste novina, papirnih kesa, papira za pisanje i svu papirnu ambalažu.

Najveći izazov u procesu reciklaže bilo da ste pravno ili fizičko lice, jeste odlaganje otpada na mesta za koje ćete biti sigurni da će obezbediti da taj otpad zaista i završi na reciklaži. Iz tog razloga je Ekostar Pak pripremio mapu lokacija širom Srbije sa čak 23 centra za skupljanje ambalažnog otpada, 10 komunalnih preduzeća i 8 fabrika za reciklažu – jer je važno da recikliramo zajedno. Budite slobodni da nas kontaktirate za sve dodatne informacije.