Na izbornoj sednici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) za potpredsednicu Saveta za zaštitu životne sredine izabrana je Bojana Perić direktorka Ekostar Pak-a. Osim Bojane, Savetom će predsedavati Jelena Kiš, menadžerka za održivost i regulatorne poslove u kompaniji „Ball Packaging Europe“  i Slobodanka Cucić, menadžerka za korporativne poslove i održivost Apatinske pivare.

Ovaj Savet akcenat u svom radu staviće na uređenje sistema naplate naknada u oblasti zaštite životne sredine, upravljanja ambalažnim otpadom, kao i promovisanje uvođenja koncepta cirkularne ekonomije, čemu i Ekostar Pak teži.

Radujemo se budućoj saradnji, radu na zdravijoj i čistijoj životnoj sredini i očuvanju prirodnih bogatstava Srbije