Na @Beogradski_sajam održao se 18. po redu Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa- ECO FAIR.
Tokom konferencije Nacionalne asocijacije čistoća Srbije ASWA 2022, koja je okupila predstavnike više od 50 komunalnih preduzeća iz celog regiona, osvrnuli smo se na postojeće mogućnosti dostizanja EU standarda upravljanja ambalažnim otpadom. Bojana Perić, direktorka Ekostar Paka, predstavila je prednosti saradnje sa Operaterom sistema za upravljanje otpadom, uspostavljanja i unapređenja primarne selekcije, ali i istakla kako kroz sinergiju i zajedničko delovanje možemo učiniti EU standarde dostižnim.

Zajednički rad je preduslov za rešenje problema otpada sa kojim se susrećemo!