U subotu 24. juna, na Cvetnom trgu u Beogradu, održao se Festival cirkularne ekonomije u organizaciji Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije. Pored izlagačkog dela na kom su se predstavile brojne kompanije i preduzetnici koji u svom poslovanju primenjuju cirkularna rešenja, festival je obuhvatio i brojne zabavno-edukativne radionice za decu i građane. 

Cirkularna ekonomija, odnosno održivo poslovanje, postaje imperativ savremenog doba i kompanije koje već sada posluju održivo i primenjuju principe cirkularne ekonomije u prednosti su u odnosu na konkurente.

Na festivalu smo organizovali razne zabavno-edukativne aktivnosti za decu i građane, usmerene na podizanje svesti o klimatskoj krizi i važnosti cirkularne ekonomije i reciklaže.