U sklopu inicijative formiranja naučno-nastavne baze Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zasadili smo jedan hektar šume u Petrovčiću, sa ciljem obnavljanja zelenih površina i doprinosu kvalitetu vazduha u Beogradu.

Zajedno sa stručnim timom Discover Serbia u sastavu 10 inženjera šumarstva, na čelu sa Vladanom Ivetićem, redovnim profesorom Šumarskog fakulteta, i sa preko 80 volontera, zaposlenih i klijenata naše kompanije, realizovana je sadnja 2024. stabala hrasta lužnjaka i divlje trešnje.

Akcija “Zeleni poziv“ predstavlja simbol posvećenosti i predanog odnosa kompanije Ekostar Pak prema prirodnim resursima i održivom razvoju. Nakon uspešne godine po pitanju ostvarenja nacionalnih ciljeva u pogledu upravljanja ambalažnim otpadom, prepoznali smo  važnost vraćanja prirodi  koja je sama po sebi najbolji primer cirkularne ekonomije. Ideja nam je bila da na ovoj akciji okupimo klijente, partnere i kolege, kako bismo zajedničkim snagama formirali Ekostar Pak šumu i dugoročno doprineli stvaranju zdravijeg i održivijeg okruženja za sve građane.“ istakla je Bojana Perić, direktorka kompanije Ekostar Pak.

Kompanija Ekostar Pak više od jedne decenije sprovodi aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o značaju reciklaže ambalažnog otpada i primarne selekcije otpada kod građana, što sve zajedno utiče na kvalitet životne sredine.

„Kao i prethodnih 13 godina, i ove godine smo obezbedili ispunjenje propisanih ciljeva za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada i time ispunili opšti Nacionalni cilj za 2023. u iznosu preko 65 %.“ ističe Perić.

Ekostar Pak je ujedno i strateški Eko partner udruženja Discover Serbia u 2024. godini i radujemo se brojnim zajedničkim eko projektima u domenu edukacije, odgovornosti prema vodama Srbije kroz segment upravljanja ambalažnim otpadom.