Sa JKSP „Komstan” iz Trstenika sarađujemo duži niz godina i primećeni su dobri rezultati i veoma dobar odziv građana po pitanju razdvajanja ambalažnog otpada. To nas je motivisalo da nastavimo sa unapređenjem sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u ovoj opštini.

U prethodnom periodu, ovom javno komunalnom preduzeću smo obezbedili 30 kontejnera za PET ambalažu i presu za baliranje. Ove godine smo proširili saradnju, pa smo obezbedili 32 kante za Osnovne škole za primarnu selekciju ambalažnog otpada. Poslednja investicija u nizu je dodatna prema za individualna domaćinstva –  1750 kanti za Papir, PET i Limenke, kao i 7200 kesa za otpad jer JKP Komstan uskoro pokreće projekt sakupljanja otpada od strane privrednih subjekata i iz HoReCa objekata.

„Smatramo da je razdvajanje otpada u domaćinstvima ključno za unapeđenje sistema i naš zadatak je da usmerimo što više količina ambalažnog otpada na reciklažu umesto da završi na deponijama. Lokalne samouprave igraju primarnu ulogu u stvaranju zajednica koje odgovorno upravljaju otpadom. Stoga je jedna od naših strategija uspostavljanje dobrog mehanizma saradnje sa lokalnim samoupravama kroz saradnju sa javno komunalnim preduzećima, kojima je ova delatnost poverena. Uz stručne savete i kontinuirano ulaganje u infrastrukturu ustupanjem opreme, olakšavamo javno komunalnim preduzećima proces sakupljanja i selekcije ambalažnog otpada. Trudimo se da tako organizovano i sistemski unapređujemo sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji.“  istakla je Bojana Perić, direktorka društva Ekostar pak.

Aktivno podržavamo lokalne samouprave u odgovornom upravljanju otpadom i ovo je samo jedna od saradnji koju smo uspostavili ove godine.

Ekostar pak sarađuje sa 25 Javno komunalnih preduzeća za koje su kreirana posebna rešenja shodno potrebama jedinice lokalne samouprave, infrastrukturi i kapacitetima sa kojim raspolažu kao i specifičnostima njihovog poslovanja. Podršku pružamo kroz ulaganje u kontejnere za separaciju otpada, zvona za staklo, kante za individualna domaćinstva i ugostiteljske objekte, vozila za sakupljanje ambalažnog otpada, prese, viljuškare kao i drugu dodatnu opremu koja je bila neophodna da se uspostavi ili dodatno razvije proces sakupljanja ambalažnog otpada.

Razvoj infrastrukture je nerazdvojiva od edukacije građana, pa aktivno radimo na podizanju svesti društva o samoj reciklaži kako bi se postigli najbolji rezultati. 

„Uz pomoć JKSP „Komstan“, ove godine smo realizovali projekat Eko škole u Trsteniku, koji podrazumeva održavanje edukativnih radionica u vrtićima, osnovnim i srednjim školama uz postavku opreme za separaciju otpada, sa idejom da najmlađi nauče pravilno da razvrstavaju otpad. Projekat smo pokrenuli prošle godine u nekoliko gradova u Srbiji, do sada smo radionice održali u 40 škola i više hiljada dece je prošlo kroz program edukacije “  istakla je Perić.