Ekostar Pak, nacionalni Operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, i ove godine bio je partner kom se najviše veruje! U saradnji sa više od 800 klijenata uspeli smo da ispunimo nacionalni cilj  62,80% i recikliramo 79.973 tona ambalažnog otpada,

Poverenje koje ste nam ukazali u ispunjenu vaše zakonske obaveze dodatno nas motiviše da i u 2022. godini nastavimo da budemo vaša podrška u odgovornom poslovanju!

Hvala što recikliramo zajedno!