U saradnji sa Gradskom upravom Zaječar i JKSP Zaječar nabavili smo 15 reciklažnih zvona za staklo koja će biti postavljena na različitim lokacijama u gradu.

Povodom toga, na gradskom trgu u Zaječaru organizovali smo akciju sakupljanja staklene ambalaže i promocija upotrebe postavljenih reciklažnih zvona. Građani su imali priliku da odlože svoju staklenu ambalažu, a za uzvrat su dobili poklone koje smo im spremili.

Građani Zaječara će uz račun za JKSP dobiti i informacije o lokacijama u gradu na kojima su postavljena reciklažna zvona.

Natavljamo saradnju i sa ostalim JK preduzećima Srbije, a sve u cilju podizanja svesti o značaju reciklaže i zaštite životne sredine!