Jedan od naših glavnih ciljeva je široka geografska pokrivenost kako bismo osigurali upravljanje ambalažnim otpadom na teritoriji cele Srbije. Zato se trudimo da širimo mrežu partnerstava i uključimo opštine iz svih krajeva Srbije, bez obzira na veličinu gradova i količine otpada koje se sakupe.

Opštine Ćićevac, Preševo i Bačka Palanka su naši novi partneri u sakupljanju i odgovornom upravljanju ambalažnim otpadom. Obezbedili smo im 160 kontejnera za primarnu selekciju – plave kontejnere za odlaganje papira i kartona i žute kontejnere za odlaganje PET ambalaže.

Pozivamo sve gradove i opštine u Srbiji da nam se pridruže kako bismo direktno smanjili količine otpada koje završavaju na deponijama i povećali količine za reciklažu!

Kontaktirajte nas na ekostarpak@ekostarpak.rs. i uključite se!