30.12.2019. u Pančevu, u okviru projekta „Recikliramo zajedno“ završena je akcija „Uspostavljanje primarne separacije ambalažnog otpada u domaćinstvima“ i dodeljene su plakete i novčane nagrade predstavnicima stambenih zgrada čiji su stanari u protekla četiri meseca prikupljali ambalažni otpad u svojim domaćinstvima. Akcija je organizovana od strane grada Pančeva, “Ekostar Pak“, JKP „Higijena“ i udruženja građana Centar za promociju društvenih delatnosti sa ciljem da ukaže na značaj primarne separacije ambalažnog otpada. Sakupljeno je preko 1t ambalažnog otpada koji je poslat na reciklažu i uključila je 127 stanovnika stambenih zgrada u Pančevu. Tri najbolje stambene zgrade koje su sakupile najveće količine su nagrađene novčanim nagradama od 160.000, 130.000 i 110.000 dinara koje će biti upotrebljene za unapređenje zajedničkih prostorija stambenih zgrada. Kompanija ,,Jaffa“ je kao spoznor akcije obezbedila 190 slatkih paketića za sve učesnike u akciji.