Poštovani,

Koristimo ovu priliku da vas obavestimo da je Ekostar Pak registrovao sopstveni znak – Kolektivni žig – EKOSTAR.

Ovaj znak označava da je za ambalažu na kojoj se nalazi, plaćena naknada Operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom za njeno zbrinjavanje nakon upotrebe, odnosno da se korisnik znaka nalazi u sistemu sakupljanja i upravljanja ambalažnim otpadom.

Pravo na korišćenje znaka EKOSTAR imaju svi klijenti Ekostar Pak-a (Nosioca žiga), koji sa nama imaju zaključen ugovor o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i to u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci, a koji su ispunili svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Klijenti Ekostar Pak-a mogu da koriste znak-Kolektivni žig – EKOSTAR, potpuno besplatno, odnosno bez plaćanja naknade Operateru sistema.

Sva druga pravna lica koja su ispunila svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, ukoliko se nalaze u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom (poseduju ugovor zaključen sa drugim ovlašćenim operaterom sistema,) imaju pravo da koriste Kolektivni žig EKOSTAR, odnosno štampaju isti na svojoj ambalaži, s tim što su ova lica dužna da Nosiocu žiga isplate naknadu u visini koja zavisi od ukupne količine ambalažnog otpada koju godišnje plasiraju na tržište Republike Srbije.

Ukoliko ste zainteresovani da štampanjem znaka EKOSTAR na svojoj ambalaži, istaknete svoju društvenu odgovornost, odgovornost prema životnoj sredini i date jasnu poruku javnosti da ste u sistemu reciklaže, odnosno, sakupljanja i upravljanja ambalažnim otpadom, pozivamo vas da nam se pridružite i zaključite Ugovor kojim su definisani uslovi i prava korišćenja znaka EKOSTAR.

Srdačan pozdrav,

Vaš ekološki partner, Ekostar Pak