U sklopu projekta Zeleni poslovi i perspektive zelene ekonomije u realizaciji Privredne komore zelene Srbije, organizovan je Prvi poslovni forum u četvrtak, 31.10.2013.godine u Kladovu. Projekat PKZS-a Zeleni poslovi i perspektive zelene ekonomije ima u planu organizaciju dvadeset poslovnih foruma u periodu od novembra 2013. do decembra 2014.godine koji ce teritorijalno obuhvatiti sve regione, okruge, gradove i opštine Republike Srbije.

Učesnici Prvog poslovnog foruma su bili predstavnici lokalnih samouprava Borskog i Zaječarskog okruga, kao i predstavnici privrednih subjekata iz tog dela Srbije.

Kao jedan od izlagača na forumu, Ekostar Pak je govorio na temu Upravljanje ambalažnim otpadom i lokalna samouprava, sa posebnim akcenotm na saradnju sa javnim komunalnim preduzećima sa kojima ima veoma uspešnu saradnju. Ekostar Pak zaključno sa 01.10.2013. ima sklopljene ugovore na polju ambalažnog otpada sa 10 Javnih komunalnih preduzeća i preko 60 samostalnih sakupljača i na taj način postignuta je potpuna pokrivenost tržišta Republike Srbije.

Pored Ekostar Pak-a, na Prvom poslovnom forumu su prezentovali predstavnici PKZS o lokalnom održivom razvoju, Udruženje reciklera Srbije o reciklaži u funkciji održivog razvoja, Ekokarika o značaju i modelima reciklaže, Udruženje BioPlanet o organskoj proizvodnji, kao i drugi stručnjaci iz oblasti zelene industrije.