Ekostar Pak tokom avgusta i septembra u Novom Sadu i Pančevu realizuje kampanju “Otpad odvoji, poklon osvoji” u cilju sakupljanja ambalažnog otpada za reciklažu i smanjenja upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu.

U akciji realizovanoj u Novom Sadu u saradnji sa Univerexportom za samo 3 dana sakupljeno je čak 6 tona ambalažnog stakla. Novosađani su u periodu od 24. do 26. avgusta na štandu Ekostar Paka, ispred supermarketa Alba u Novom Sadu, imali priliku da iskorišćene staklene boce i tegle, zamene za ceger izrađen od reciklirane plastike. Interesovanje je bilo iznad očekivanog, te je podeljeno čak 2.500 cegera za kupovinu, čime će se značajno doprineti smanjenju korišćenja plastičnih kesa u objektima Univerexporta.

Ekostar Pak, operater sistema upravljanja ambalažnog otpada, posluje u skladu sa načelom održivog razvoja, a sa osnovnim ciljem smanjenja količina ambalažnog otpada u životnoj sredini, očuvanja prirodnih resursa i uspostavljanje optimalnog sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. S obzirom da su polietilenske kese tregerice jedan od najčešćih zagađivača životne sredine, štetno utiču na faunu u vodenim tokovima i morima, Ekostar Pak kroz svoje akcije sakupljanja ambalažnog otpada promoviše smanjenje njihove upotrebe. Nakon Kraljeva, i Novog Sada, i građani Pančeva će tokom septembra imati priliku da iskorišćene PET boce i limenke donesu na štand Ekostar Paka ispred Zelene pijace i da osvoje ceger za kupovinu.

Akciju u Pančevu zajedno sprovode Ekostar PAK, JKP Higijena

Pančevo, JKP Zelenilo Pančevo i Udruženje mladih iz Jabuke.

U Srbiji se godišnje utroši više od milijardu i dvesta miliona PET boca. Plastika i aluminijum koju ne recikliramo završava na deponijama i u životnoj sredini, i razgrađuje se od 100 do 1.000 godina. Reciklaža jedne aluminijumske limenke može sačuvati dovoljno energije za rad kompjutera od tri sata, TV-a dva sata, a sijalica od 60 vati može goreti čak 20 časova.