Ekostar Pak je od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije pribavio Rešenje o izdavanju dozvole operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom, Registarski broj 002, čime je stekao svojstvo Operatera sistema.