Ispred Tempo Centra u Novom Sadu i Nišu postavljena su „eko ostrva“ – prostor sa reciklažnim kontejnerima u kojima će ubuduće potrošači svakodnevno moći da odlažu ambalažni otpad od plastike, metala, stakla i papira koji će se potom slati na reciklažu.

Tempo Centri i Ekostar Pak žele da skrenu pažnju potrošača i javnosti da se ambalaža velikog broja proizvoda može uspešno reciklirati u Srbiji. Ukoliko se još u kući ambalažni otpad selektivno odvaja prema kategorijama, on služi kao sirovina za dobijanje novih proizvoda. Ujedno, time se umanjuje količina otpada koji završava na deponijama, kao i zagađenje životne sredine.

Iako je sve veći broj građana Srbije svestan značaja reciklaže i upravljanja otpadom, mnogi od njih nemaju informaciju kako sami mogu da se uključe u taj proces. Tempo Centri i Ekostar Pak postavljanjem „eko ostrva“ ispred objekata omogućavaju većem broju građana Srbije da recikliraju. Pored tri Tempo centra u Beogradu, protekle nedelje su i građani Niša i Novog Sada dobili „eko ostrva“ sa specijalnim kontejnerima.

Otpad koji se sakupi na „eko ostrvima“ se redovno odnosi na dalju preradu u neke od reciklažnih centara u Srbiji.

Zanimljiv podatak je da se do septembra 2013.godine na „eko ostrvima“ ispred Tempa prikupilo 13 tona materijala koji je poslat na reciklažu.