U saradnji sa Dečijom ekološkom akademijom i Kappa Star Recycling-om opremili smo OŠ Đorđe Natošević iz Novog Sad-a kutijama za primarnu selekciju i Preskom, ručnom presom za PET ambalažu i limenke.

Učenici škole od sada imaju priliku da pravilno postupaju sa otpadom, da se potrude da ga smanje, razvrstaju i pošalju na reciklažu. Ekostar pak na ovaj način nastavlja program širenja svesti u okviru akcija SORTIRAJ, UBACI, RECIKLIRAJ!