Dom kulture “Studentski grad” i NURDOR, udruženje koje pruža pomoć deci oboleloj od raka I njihovim porodicama,  uključili su se u kampanju “Reciklirajmo zajedno” koju su pokrenuli Ekostar Pak i kompanija Jaffa. Postavljanjem namenskih kanti za otpad Ekostar Pak je omogućio primarnu selekciju otpada koji se generiše u ovim ustanovama. Preuzeće Papir servis FHB će preuzimati sakupljen otpad za reciklažu, a prihod od prodaje namenjen je potrebama ovih organizacija.

Uspostavljanjem saradnje između Ekostar Paka i Doma kulture “Studentski grad” i udruženja NURDOR, omogućiće se kontinuirana edukacija dece i mladih, korisnika ovih prostora, o značaju reciklaže u zaštiti životne sredine.