„Najbolje vreme da se posadi drvo bilo je pre dvadeset godina. Drugo najbolje vreme je sada!“ – Narodna poslovica

Reciklaža i odgovorno upravljanje otpadom nije jedini način kojim doprinosimo zaštiti životne sredine. Preko trideset partnera i saradnika operatera za upravljanje ambalažnim otpadom Ekostar Pak zasadilo je više od 200 sadnica belog jasena u okviru kampanje „Posadi svoj hlad“. Svi smo svesni velikog zagađenja vazduha sa kojim se suočavamo u zimsko vreme. Sadnja drveća i drugog zelenila je najbolji način da se vazduh prečisti prirodnim putem i da se doprinese borbi protiv klimatskih promena. Drveće takođe sprečava eroziju tla, smanjuje buku, pročišćava zemljište i vode – i kao što slogan same akcije kaže – pruža nam neophodan hlad.

Sadnice jasena koje smo zasadili pročistiće čak 1.200 tona CO2 godišnje a proizvešće kiseonika za 30 ljudi. Beli jasen dostiže visinu od čak 30 do 40 metara a njegovo lišće i kora imaju lekovita svojstva.

Zahvalni smo svim partnerima na angažovanosti u ovoj sjajnoj društveno odgovornoj akciji.