Ekološki najodgovornija škola u Novom Pazaru!🍀

🌳Povodom Dana zaštite životne sredine, učenici Osnovne škole ,,Vuk Karadžić“ iz Novog Pazara obišli su reciklažni centar u njihovom gradu i tako se upoznali se procesom reciklaže ambalažnog otpada koji su u prethodnom periodu sakupljali. Naime, učenice ove škole su prikupili najviše ambalažnog otpada i time dobili epitet ekološki najodgovornije škole u Novom Pazaru!

👏Jedno veliko bravo za ovu decu! Ovo je bio povod EkoStar PAK-u da ih nagradi i podeli lopte kao znak odavanja priznanja za ekološke aktivnosti koje praktikuju!

☝️Takođe, velika podrška i lokalnom komunalnom preduzeću iz Novog Pazara koji već neko vreme radi sa najmlađima i upoznaje ih sa procesom reciklaže ambalažnog otpada.

Razvijanje ekološke svesti najmlađih je jedina garancija za to da će svet u budućnosti funkcionisati po ekološkim principima! 🌳🌍 🏞️

Tu smo da podržimo ovakva nastojanja!♻️