Posle 70 kontejnera za primarnu selekciju i viljuškara za reciklažni centar, danas smo Novom Pazaru obezbedili i kamion za prikupljanje reciklažnog otpada! 

Od 2021. godine u saradnji sa @jkpgradskacistoca Novi Pazar uspešno radimo na uspostavljanju i održavanju sistema primarne selekcije u gradu i okolini i to ne samo obezbeđivanjem opreme, već i organizovanjem akcija prikupljanja ambalažnog otpada i edukacije najmlađih! 

Težimo ka tome da visoka stopa reciklaže postane naša stvarnost.