Poštovani,

Pravilnikom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine O OBRASCU DOKUMENTA O KRETANJU OTPADOM I UPUTSTVU ZA NJEGOVO POPUNJAVANJE, propisan je novi Obrazac Dokumenta o kretanju otpada (preuzmite ovde) i uputstvo za njegovo popunjavanje (preuzmite ovde). Pravilnik je stupio na snagu 01. januara 2014. Godine.

Sve dodatne informacije o načinu izveštavanja Agenciji, relevantne Obrasce i Pravilnike možete pronaći na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine:http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked

Vaš ekološki partner,

Ekostar Pak.