Prošle godine, u saradnji sa javno komunalnim preduzećima u nekoliko gradova u Srbiji, pokrenuli smo eko projekat u školama sa ciljem da se podigne svest najmlađih o važnosti reciklaže, da ih naučimo kako da pravilno sortiraju otpad i na taj način doprinesu stvaranju zdravije budućnosti. 
U prvoj fazi projekta je održano niz edukativnih radionica u školama na temu reciklaže i ispravne separacije otpada, a zatim je u tim istim školama postavljena oprema za separaciju ambalažnog otpada. Postavkom opreme, škole su se uključile u takmičenje pod sloganom “Ko sakupi više, čisto mu se piše”, a one najuspešnije po pitanju sakupljenih količina u prethodnih nekoliko meseci, plasirale su se za finale –  igre bez granica.

Prvi grad u kom smo realizovali manifestaciju je Trstenik, i to simbolično, 15. septembra, na Svetski dan čišćenja. Škola domaćin bila nam je OŠ Rade Dodić u Milutovcu a manifetsacija je realizovana uz organizacionu pomoć JKSP Komstan iz Trstenika.

Deca su se zabavila u igrama poput gusenice, slaganja pazli, skakanja u džakovima, brzini u sortiranju otpada, gde im je kroz igru istaknuta bitnost reciklaže i ambalaže i ostalog iz oblasti ekologije. Moderatori i animatori su kroz žonglerske veštine objasnili šta je cirkularna ekonomija i koliko je njena važnost za kvalitet života svih nas. 

Početkom oktobra očekujemo sjajnu zabavu u školi u Pančevu.