Drage komšije, U cilju stvaranja čistijih i zdravijih uslova za život na Opštini Stari grad, pokrenuta je akcija pod nazivom “Mali korak za naš kraj”. Njenim pokretanjem Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, Ekostar Pak, u saradnji sa vama i sa našim partnerima- JKP Gradska Čistoća, TetraPak i Opština Stari grad, nastojimo da osvežimo već postojeće aktivnosti JKP Gradska čistoća i značajno povećamo količinu sakupljenog i recikliranog otpada na teritoriji Opštine.

U proteklih mesec dana ste dobili Eko kese u koje možete odlagati svoju upotrebljenu Tetra Pak® ambalažu, plastiku/PET ambalažu, metal i papir. Vaš zadatak je da kese napunite, bar do polovine, ambalažnim i drugim otpadom pogodnim za reciklažu i da ih iznesete i ostavite PORED najbližeg kontejnera svake SUBOTE u periodu od 20 do 22 časa, kada će biti organizovano odnošenje otpada na reciklažu.