Beogradska Eko asocijacija je za vreme zimskog raspusta od 10. do 15. januara 2012. godine organizovala MALU ZIMSKU ŠKOLU ZA MLADE, učenike srednjih škola Mladenovca i Sopota. Programom su obuhvaćene teme zaštite prirode i životne sredine.

Cilj programa je da upozna, razvije svest i animira mlade da se aktivno uključe u aktivnosti upoznavanja, zaštite i čuvanja životne sredine kao i javnog zagovaranja za promene navika u pogledu korišćenja prirodnih resursa i postupanja sa otpadnim materijalom. Takođe, cilj je i da se mladi uključe u volonterski rad i time doprinesu omladinskom aktivizmu i promociji eko turizma.

Ekostar Pak je svoju dobru dosadašnju saradnju sa gospodinom Momčilom Tomićem iz JKP „Gradsko zelenilo“, predsednikom Upravnog odbora Eko asocijacije, potvrdio svojim učešćem u uvodnom predavanju gde su eksperti iz tima Ekostar Pak-a informisali polaznike MALE ŠKOLE o značaju očuvanja životne sredine kroz razvoj reciklažne privrede i održivi razvoj. Učenici su pokazali visok stepen znanja i interesovanja za navedene teme, a naročito ih je zanimao pokazni materijal koji je bio izložen, a to je obrađen PET u vidu PET flexa, plastični granulat, poliesterska traka i poliesterska vuna koja se dalje koristi za proizvodnju tekstila, tepiha, industrijskog nameštaja, higijenskih proizvoda, izolacije u građevinarstvu i sl. Sav materijal je doniran školskoj biološkoj sekciji.

Saradnja će se nastaviti u narednom periodu kroz dalje obrađivanje ekoloških tema a za sam kraj je planirana terenska nastava koja će upotpuniti teorijski deo programa i učenicima pružiti priliku da svoje znanje iskažu na otvorenom prostoru u prirodnom okruženju.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI