Da li ste znali da na teritoriji naše zemlje, čak 15% stanovništva nije obuhvaćeno sistemom za sakupljanje otpada, što znači da svoj otpad odlažu na smetlišta, divlje deponije, u prirodu, reke….

Zbog toga nam je veoma važno da istaknemo svetle primere za ugled, poput opštine Bečej!  Pokrivenost preuzimanja otpada od građanstva kod njih je fantastičnih 99,99 posto. Opština ne samo da domaćinski upravlja svojim otpadom, već je uvela i sistem primarne selekcije, odnosno odvajanja otpada na mestu nastanka. Na teritoriji opštine postoji preko 600 žutih kontejneri za razvrstavanje ambalažnog otpada, poput plastičnih flaša od vode, piva, ambalaže od sokova, mleka, jogurta, kartona, staklene ambalaže, limenki, konzervi.

Bojana Perić, direktorka Ekostar Pak-a sa velikim zadovoljstvom ističe činjenicu da je četvorogodišnja saradnja sa komunalnim preduzećem Potisje Bečej pokazatelj da stvari mogu da se promene. Ekostar Pak je za ovo komunalno preduzeće do sada obezbedio 420 kontejnera od 1100 litara, namenski za sakupljanje ambalažnog otpada. Njihovi rezultati jasno govore u prilog našeg ulaganja!  Ova opština među prvima nastoji da aktuelni sistem „uzmi – iskoristi – odbaci“ zameni modelom „uzmi – iskoristi – PONOVO UPOTREBI!

Ekostar pak investira u postavku adekvatne infrastrukture neophodne za primarnu selekciju. Vetar u leđa za nas predstavlja podrška jedinica lokalne samouprave u sakupljanju odvojenih frakcija ambalažnog otpada i zajednički rad na povećanju recikliranih količina.

Iskustvo na primeru opštine Bečej nam govori, što želimo posebno da istaknemo, da je veliki broj građana spreman i izuzetno zainteresovan za razvrstavanje otpada u domaćinstvu. Ekostar Pak, kao operater sistema nastoji da to postane praksa u svim opštinama gde je to moguće.