Nastavljamo započetu saradnju sa JK preduzećima širom Srbije, obezbeđivanjem kontejnera za separaciju reciklažnog otpada, čime se smanjuje zagađenje životne sredine.

Za Novi Pazar, u saradnji sa JKP „Gradska čistoća“, do sada smo nabavili 70 kontejnera za primarnu reciklažu, kao i viljuškar koji se koristi u reciklažnom centru. U procesu smo nabavke kamiona, kojim će se kontejneri na adekvatan način prazniti.

Verujemo da će ova investicija u Novom Pazaru dodatno pomoći da dođemo do novih količina reciklabilnog otpada, da će smanjiti količine koje idu na deponiju i da ćemo iskoristiti taj otpad kao resurs u izradi novih proizvoda.
Kontejneri će biti postavljeni u okolini škola i vrtića u gradu i okolini. 
Ovakve investicije su neophodne zbog smanjenja količina otpada koji se odlaže na deponiju i povećanja reciklažnog materijala.

Podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i prepoznavanje načina, misija su naše kompanije, tako i uključenih JK preduzeća.