Agencija za zaštitu životne sredine je objavila Izveštaj (https://www.ekostarpak.rs/izvestaj-o-radu-2/o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2019. godinu. Na tržištu Srbije u prethodnoj godini se našlo 369.250,6 t ambalaže. Opšti nacionalni cilj za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada  iznosio je 60%, pri čemu je ukupno 228.546,6 t  ponovno iskorišćeno.

Kao i prethodnih godina, Ekostar Pak je uspešno završio poslovnu 2019. godinu i za ukupno 872 kompanije koje su nam ukazale poverenje obezbedio ispunjenje propisanih ciljeva za ponovno iskorišćenje i reciklažu  i time ispunio Nacionalni cilj u iznosu od 60,6% odnosno obezbedio reciklažu 75.797 t ambalažnog otpada svojim klijentima.

 Ulaganjima u transportna sredstva i opremu naših dobavljača – privatnih sakupljačkih firmi i komunalnih preduzeća omogućili smo dalji razvoj sistema upravljanja ambalažnim otpadom, a učešćem u pokrivanju dela troška sakupljanja rast sakupljanja i u materijalima koji imaju negativnu vrednost na tržištu (staklo).