EKOSTAR PAK d.o.o. postao je prvi član POSLOVNOG KLUBA PRIJATELJA ZELENE INICIJATIVE i time obeležio početak saradnje koja će doprineti jačanju veze između kompanija koje deluju u oblasti upravljanja otpadom i ostalih aktera angažovanih na prikupljanju i selekciji otpada.

Svrha Poslovnog kluba prijatelja koji okuplja kompanije i predstavnike poslovnog sektora u oblasti upravljanja otpadom je učvršćivanje saradnje između svih relevantnih aktera u reciklažnoj industriji, sa posebnim akcentom na uključivanje građana kroz primarnu separaciju ambalažnog otpada po domaćinstvima.

Ekostar Pak će podržati napore ZELENE INICIJATIVE usmerene na poboljšanje kvaliteta životne sredine, kroz kontinuiranu nabavku vreća za smeće koje će se deliti sugrađanima za primarnu separaciju, i to : zelene – za sakupljanje papira, i plave- za odvajanje plastike.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI