Ekostar Pak je uzeo učešće u pilot projektu „SELEKTA“ koji Lafarge, JKP „Beočin“ i BeoEkoKorak sprovode u Beočin selu, a koja se ogleda u podeli vreća za smeće domaćinstvima za odlaganje otpada po vrstama i to: papira, stakla, metala , tekstila i plastike.

U dogovoru sa gospodinom Christianom Lamplom , odlučeno je da Ekostar Pak za Lafarge kontinuirano nabavlja vreće za smeće koje će biti distribuirane na ovoj lokaciji.

Učešće u projektu „SELEKTA“ je rezultat prethodne jako uspešne saradnje sa cementarom iz Beočina i biće nastavljena i u budućem periodu.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI