Ekostar Pak je na poziv organizatora uzeo učešće na Shoo Shoo mini muzičkom festivalu koji je održan u nedelju 19-og avgusta nedaleko od Lazarevca . Ovo je već druga godina održavanja festivala otvorenog tipa sa najavljenim bendovima među kojima se posebno ističu Neverne bebe.

S obzirom da se festival organizuje u predivnom prirodnom okruženju, organizatori festivala su ove godine odlučili da celokupno dešavanje ne dovede do narušavanja prirodnog okruženja, tako da su organizovali odvojeno sakupljanje ambalažnog i drugog otpada, a obezbeđeno je i da se sav sakupljeni otpad na određene načine ponovo upotrebi. Kako bi realizovali ideju, da mesto održavanja festivala, koje se nalazi pored šume i šljivika, ostane sačuvano posle festivala, organizatori su se za pomoć obratili Ekostar Pak-u. Na samoj lokaciji smo umesto kanti postavili reciklirane buriće sa odgovarajućim nalepnicama, u koje su posetioci mogli da odlože ambalažu od papira, plastike, metala i stakla.

Na naše zadovoljstvo, građani, a posebno najmlađi, kojih je bilo u izuzetno velikom broju, pokazali su veliko interesovanje za kante koje su bile postavljene na više lokacija i zahtevali su od volontera i predstavnika Ekostar Pak-a da ih informišu o najnovijim tokovima u reciklaži. Takođe, posetioce je interesovalo da li postoji mogućnost postavljanja kanti, kontejnera i kutija za separaciju otpada po domaćinstvima kako bi sami doprineli uređenju svog životnog prostora.

„Jako sam zadovoljna jer smo uspeli da povežemo zabavu, edukaciju građana i širenje svesti o značaju reciklaže i zaštite životne sredine uopšte. Nadam se da će se uspešna saradnja sa Ekostar Pak-om nastaviti na narednim festivalima jer je naše zadovoljstvo kao organizatora tim pre i veće jer su građani krajnje pozitivno reagovali na ovu novinu na festivalu, te da je jasno da je ekološka svest građana na daleko višem nivou nego što se to pretpostavljalo.“ – Tamara Nešković, deo organizacionog tima festivala.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI