Ekostar Pak je na poziv organizatora, Venice INTERNATIONAL UNIVERSITY, REC, Agroinnova, uzeo učešće u Kursu održivog razvoja koji je održan u Veneciji, a koji je posebno sponzorisan od strane italijanskog Ministarstva za životnu sredinu, kopno i more. Skup je održan na dve izuzetne lokacije i to Venecija u VIU u periodu od 30. oktobra do 6. novembra i Sent Andreji od 6 do 10 novembra 2011. Godine, u okviru Regional environmental center zero – emission 2011.

Ovaj veoma reprezentativni seminar okupio je oko 40 predstavnika lokalnih zajednica, Ministarstva lokalne samouprave i Ministarstva za zaštitu životne sredine,udruženja, opština i gradova, regionalnih vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i poslovnih zajednica. Dizajniran da podigne kapacitete i veštine, program pomaže različitim zainteresovanim stranama da uspostave održivo planiranje, investicije i menadžment. Učesnici su bili predstavnici balkanskih zemalja: Albanije,Češke, Mađarske, Bosne i Hercegovine,Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Teme o kojima se govorilo i diskutovalo su Upravljanje vodama, upravljanje otpadnim vodama, upravljanje otpadom, urbano planiranje, rekreacioni turizam..Osim uobičajenih predavanja, organizovane su i mnogobrojne radionice na kojima su učesnici diskutovali, davali svoje mišljenje i rešenja na zadate teme. Tokom svih panela i diskusija, predstavnik Ekostar Pak-a, Marija Jović, iznosila je probleme sa kojima se po pitanju upravljanja otpadom susrećemo u Srbiji, načine i nastojanja da se oni prevaziđu, projekte koji se sprovode, kao i konkretne rezultate i uspehe na ovom polju. Istovremeno su razmenjena dragocena iskustva sa predstavnicima raznih organizacija i institucija zemalja u okruženju, a dogovoreni su i određeni vidovi dalje saradnje i razmene informacija i iskustava.

Ciljevi seminara kojisu postavljeni veoma ambiciozno poput uspostavljanje platforme za saradnju i primenu principa održivog razvoja na lokalnom i nacionalnom nivou, promovisanje primene međunarodnih i zakona EU i konvencija o održivom razvoju, asistencija u integraciji principa održivog razvoja u lokalnim i nacionalnim planovima, promovisanje koncepta održivog investiranja, u potpunosti su ostvareni, a Ekostar Pak će prikupljene podatke, iskustva ideje i kontakte iskoristiti da unapredi svoj rad, način upravljanja ambalažnim otpadom, posebno onim delom koji čini opasan ambalažni otpad.

Sve slike možete pogledati u GALERIJI