U Beogradu 20. i 21. marta u Stadion Event Place, TC Stadion, Beograd u organizaciji nevladine organizacije „Zelena Eko planeta“, u saradnji sa Privrednom komorom Zelene Srbije kao suorganizatorom i u saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Sekretarijatom za životnu sredinu grada Beograda i PKS održan je četvrti međunarodni Eco Expo & Conference 2014. U sklopu konferencije organizovane su panel diskusije u svrhu razmene ideja, inicijativa i tehnologija, uz primere dobre prakse iz Srbije i stranih zemalja, gde su učestvovali svi relevantni predstavnici iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, među kojima je i Operater sistema za upravljanja ambalažnim otpadom „Ekostar Pak“.

Kao jedan od najuspešnijih na polju upravljanja ambalažnim otpadom, Ekostar Pak je kao I prethodnih godina ugostio brojne posetioce koji su nas obišli, akoje je pre svega interesovalo na koji način poslujemo i koje smo rezultate do sada ostvarili. Pored naših klijenata, sa kojima imamo odličnu saradnju i komunikaciju, posetili su nas i potencijalni klijenti koji su se nakon razgovora sa nama uverili da je Ekostar Pak pravi izbor za partnera u sferi upravljanja ambalažnim otpadom.

Naše prisustvo na sajmu takođe su uvećali i samostalni sakupljači koji su posetili naš štand, gde su izrazili zadovoljstvo u poslovanju sa Ekostar Pak-om, i pružil nam podršku da zajedno nastavimo trend dobrog poslovanja i u narednim godinama. Njih posebno privlači činjenica da „Ekostar Pak“ transparentno ulaže novac u nabavku opreme koja za samostalne sakupljače predstavlja jedan od najvećih problema u poslovanju. Na taj način „Ekostar Pak“ konstantno doprinosi razvoju reciklažne privrede, što direktno utiče na očuvanje životne sredine kroz manju potrošnju prirodnih resursa, a to je jedan od glavnih ciljeva Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.